Αγοράκι 3 χρόνων παρουσίαζε έντονο βήχα που το ταλαιπωρούσε για μέρες. Δυσκολία κατά τη λήψη του ιστορικού λόγω της μικρής ηλικίας. Δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία για να επιλέξουμε φάρμακο για το βήχα του παιδιού. Η μητέρα ανέφερε ότι άμα κοιμάται παίρνει μια περίεργη στάση: κοιμάται στα πλάγια αλλά τεντώνει το κεφάλι προς τα πίσω. Στο repertory βρέθηκε η σχετική ρούμπρικα: sleep, position, head, backwards, bend στην οποία βρίσκουμε μεταξύ άλλων φαρμάκων το spongia. Επίσης η μητέρα ανέφερε ότι το παιδί έβηχε τη νύχτα και ο βήχας τού προκαλούσε εκνευρισμό. Στη σχετική ρούμπρικα: mind, irritability, cough from, πάλι υπάρχει το spongia. Δόθηκε spongia 200ch που θεράπευσε το βήχα σε μερικές ώρες μόνο.